ปลากระโห้

ปลากระโห้

ปลากระโห้ (Siamese giant carp) ซึ่งเป็นปลาเพียงชนิดเดียวที่อยู่ในสกุล Catlocarpio เป็นปลาน้ำจืดเที่มีขนาดเกล็ดใหญ่ที่สุดในโลก และ เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียนขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย โดยเฉลี่ยมักมีขนาดประมาณ 1.5 เมตร แต่พบใหญ่สุดได้ถึง 3 เมตร หนักได้ถึง 150 กิโลกรัม จัดเป็นปลาน้ำจืดไทยขนาดใหญ่ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงเพราะพันธุ์ ปลากะโห้ ที่อยู่ในลำน้ำดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู จนผสมเทียมได้สำเร็จบริเวณเขื่อนชัยนาท แต่ก็ยังขาดแคลนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ปลากระโห้ยักษ์ จึงทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้กรมประมงทดลองใช้ปลากระโห้ในสระพระตำหนักจิตรลดารโหฐานมาเพาะพันธุ์ และ ประสำความสำเร็จ

การแพร่กระจาย และ แหล่งอาศัย

ปลากระโห้พบมากในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆของภาคกลาง ราคาปลากระโห้ ทั้งแม่น้ำสายหลัก บ่อน้ำธรรมชาติ และคูคลองส่งน้ำ โดยปัจจุบัน พบปลากระโห้มากในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดอยุธยา ขึ้นไปถึงจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี และเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ส่วนบริเวณที่พบ ปลากะโห้ ขนาดใหญ่ และชุกชุมจะเรียกว่า วัง มักเป็นบริเวณน้ำลึก และมีโขดหินหรือตอไม้ใต้ท้องน้ำ ได้แก่

  1. บริเวณ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
  2. บริเวณ ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
  3. บริเวณ ต.วัดเสือข้าม อ.อินทบุรี จ.สิงห์บุรี
  4. บริเวณ ต.บ้านตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ปลากระโห้วัยอ่อน หรือ ลูกปลากระโห้ขนาดเล็ก ภาพ ปลาน้ำจืด ไทย จะชอบอาศัยตามบริเวณน้ำตื้น เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง นาข้าว ริมตลิ่ง ริมขอบบ่อ เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบลูก ปลากระโห้ มากที่สุด หลังจากเข้าหน้าหนาว หรือ หน้าแล้งที่น้ำลด ลูกปลา หรือ ปลารุ่นจะลงตามน้ำเข้าอาศัยในแม่น้ำ หรือ หนองน้ำลึก ส่วนปลากระโห้ตัวเต็มวัยหรือขนาดใหญ่ส่วนมากจะพบอาศัยเฉพาะในแหล่งน้ำลึกตามแม่น้ำหรือบ่อน้ำลึกต่างๆ

ลักษณะทั่วไป

ปลากระโห้

ปลา กระโห้ ไทย เป็นปลามีเกล็ด เกล็ดมีขนาดใหญ่ เกล็ดที่เส้นข้างลำตัวมีประมาณ 39-41 เกล็ด พื้นสีลำตัวสีเทาปนดำ แต่อาจพบสีชมพูปะปนบ้างในบางตัว ซึ่งมักพบในเพศเมียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ไม่มีหนวด ปากไม่มีฟัน แต่มีฟันในลำคอ แบ่งออกเป็น 2 แถว แถวละ 4 ซี่ มีซี่เหงือกยาว และถี่ เพราะเป็นปลากินแพลงก์ตอนพืช และสัตว์ มีซี่เหงือกประมาณ 98-110 ซี่ มีขนาดความยาวลำไส้ ประมาณ 3 เท่า ของลำตัว ก้านครีบหลังมี 14-16 อัน ครีบทุกครีบมีสีแดง

อาหาร และ การกินอาหาร

ปลา กระโห้ กิน อะไร เป็นปลากินแพลงก์ตอนพืช และสัตว์ โดยการใช้เหงือกเป็นอวัยวะสำคัญในการกรอง

การผสมพันธุ์ และวางไข่

ปลากระโห้

ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ปริมาณน้ำในแม่น้ำจะสูงมากขึ้น ปลา กะ โฮ้ พ่อแม่พันธุ์จะว่ายอออกจากวังทวนน้ำขึ้นไปใกล้กับต้นน้ำบริเวณใกล้เขื่อนเจ้าพระยาเพื่อจับคู่ และวางไข่ การ เลี้ยง ปลา กระโห้ ซึ่งช่วงนี้มักพบชาวประมงเข้าจับปลาจำนวนมาก และมักจับได้ปลากระโห้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ปลา

ประโยชน์ปลากระโห้

  1. ปลากระโห้ เป็นปลาขนาดใหญ่ มีเนื้อมาก ก้างน้อย เมนูปลากะโห้ นิยมใช้ประกอบอาหารในหลายเมนู
  2. ปลากระโห้ เป็นปลาหายาก สำหรับนกเลี้ยงปลานิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในตู้ปลา

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://OneUndersea.com

อ่านบทความเรื่องอื่นๆ : ปลาชะโด