ปลาการ์ตูน Amphiprioninae

ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน เป็นปลากระดูกแข็งขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในทะเล จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Amphiprioninae ในวงศ์ปลาสลิดหิน พบอาศัยอยู่ตามชายแนวปะการังในท้องทะเล และมักพบเจอในบริเวณเส้นศูนย์สูตรทั่วโลก ปลาการ์ตูน มีสีสันสวยงาม โดยทั่วไปประกอบด้วยสีส้ม, แดง, ดำ, เหลือง และมีสีขาวผ่านกลางลำตัว 1-3 แถบ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นชนิดเดียวกัน ก็จะมีสีแตกต่างกันเล็กน้อยเสมอ ซึ่งความแตกต่างนี้ทำให้จดจำคู่ได้ นอกจากนั้น แหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันทำให้เกิดการแปรผันด้วย

ลักษณะปลาการ์ตูน

พฤติกรรมปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน มีลำตัวยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร มีหนวด 2 คู่ อยู่บริเวณจมูก หนวดใช้ในการจับอาหารและสำรวจสภาพแวดล้อม ปลาการ์ตูนมีเกล็ดขนาดเล็กปกคลุมลำตัว เกล็ดมีสีสันสดใสแตกต่างกันไปตามชนิดของ ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน สัตว์ทะเล เป็นปลาสังคม มักอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ ฝูงหนึ่งจะมีปลาการ์ตูนประมาณ 2-10 ตัว ปลาการ์ตูนมีพฤติกรรมอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล ดอกไม้ทะเลมีหนวดยาวมากมายที่มีเข็มพิษ ปลาการ์ตูนมีสารเคลือบผิวที่ช่วยป้องกันเข็มพิษของดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนอาศัยดอกไม้ทะเลเป็นที่หลบซ่อนจากศัตรูและเป็นแหล่งอาหาร

อาหารของปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร แพลงก์ตอน เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ ปลาการ์ตูนใช้หนวดในการจับแพลงก์ตอน ปลาการ์ตูนจะว่ายน้ำไปรอบๆ ดอกไม้ทะเลเพื่อหาอาหาร เมื่อพบแพลงก์ตอน ปลาการ์ตูนจะดูดเข้าไปแล้วกรองเอาแพลงก์ตอนออกมา ปลาการ์ตูนสามารถกินอาหารได้หลายประเภท เช่น สาหร่าย แบคทีเรีย และสัตว์ขนาดเล็ก

ปลาการ์ตูนในประเทศไทย

ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูนแดงดำ (Amphiprion ephippium)

ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูนแดง (Amphiprion rubrocinctus)

ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ (Amphiprion frenatus)

ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris)

ปลาการ์ตูนอานม้า

ปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion clarkii)

ปลาการ์ตูนอินเดียน (Amphiprion perideraion)

การสืบพันธุ์ของปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน ปลาในทะเล เป็นปลาที่หวงถิ่นมาก มีเขตที่อยู่ของตนเอง มักอาศัยอยู่เป็นคู่หรือเป็นครอบครัว โดยตัวผู้จะทำหน้าที่ปกป้องอาณาเขต ส่วนตัวเมียจะทำหน้าที่วางไข่ ไข่ของปลาการ์ตูนจะฟักออกเป็นตัวอ่อนขนาดเล็กที่เรียกว่า เฟรช (fry) เฟรชจะว่ายน้ำตามกระแสน้ำเป็นเวลาหลายวัน ก่อนที่จะหา ดอกไม้ทะเล ที่เหมาะสมเพื่ออาศัยอยู่ สัตว์น้ำ อย่างปลาการ์ตูนจะวางไข่ในช่วงกลางคืน ไข่ของปลาการ์ตูนจะติดอยู่กับสาหร่ายหรือโขดหิน ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 7-10 วัน ลูกปลาการ์ตูนจะว่ายไปหาดอกไม้ทะเลเพื่ออาศัยอยู่

ความสำคัญของปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแนว ปะการัง ปลาการ์ตูนช่วยกำจัดสาหร่ายที่เป็นศัตรูกับปะการัง อีกทั้งยังช่วยแพร่กระจายสาหร่ายที่เป็นอาหารของปะการังอีกด้วย ปลาการ์ตูนเป็นสัตว์สวยงามที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็น ปลาสวยงาม ปลาการ์ตูนยังเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังอีกด้วย ปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ในแนวปะการังที่มีอาหารและที่อยู่อาศัยอุดมสมบูรณ์ หากแนวปะการังเสื่อมโทรม ปลาการ์ตูนก็จะหายไปเช่นกัน

ความสำคัญของปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล เป็นตัวละครสำคัญในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “Finding Nemo” ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ปลาการ์ตูนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น

การอนุรักษ์ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน หรือ ปลานีโม เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากแนวปะการังถูกทำลายจากมลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการทำประมงมากเกินไป การอนุรักษ์ ปลาการ์ตูน สัตว์ในทะเล จึงมีความสำคัญ เราสามารถช่วยอนุรักษ์ปลาการ์ตูนได้ด้วยการลดมลภาวะ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และหลีกเลี่ยงการซื้อปลาการ์ตูนจากพ่อค้าเร่

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://OneUndersea.com

อ่านบทความเรื่องอื่นๆ : ปลาฉลาม