ปลาขวาน (Hatchetfish)

ปลาขวาน

ปลาขวาน (Hatchetfish) เป็น ปลาทะเลน้ำลึก จำพวกปลาในวงศ์ Sternoptychidae ลักษณะเด่นของปลาขวานคือ ลำตัวแบนข้างคล้ายขวาน หัวและตาโต ปากเล็ก และไม่มีหนวด ลำตัวส่วนใหญ่เป็นสีเงินหรือสีทอง มีบางสายพันธุ์ที่มีลำตัวสีน้ำตาลหรือสีเขียวเข้ม ปลาขวานมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1-12 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ปลาขวาน อาศัยอยู่ในทะเลลึกตั้งแต่ระดับความลึก 50-2,000 เมตร โดยอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยมาก ปลาขวานมีดวงตาที่โตใหญ่แหงนมองขึ้นด้านบน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการล่าเหยื่อที่ร่วงตกลงมาจากข้างบน เช่น แพลงก์ตอนและ ปลาในทะเล ขนาดเล็ก ปลาขวาน วางไข่ลอยไปตามน้ำ และตัวอ่อนจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนที่มีรูปร่างคล้ายปลาตัวเต็มวัย ปลาขวานเป็นปลาที่พบได้ทั่วโลก โดยพบได้ทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย ปลาขวาน สัตว์ทะเลหายาก เป็น ปลาน้ำลึก ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเลลึก โดยเป็นสัตว์กินเนื้อที่ทำหน้าที่ควบคุมจำนวนประชากรของแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็ก

วงจรชีวิตปลาขวาน

โลกใต้ทะเล วงจรชีวิตของ ปลาขวาน ทะเลลึก ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนัก แต่คาดว่าจะมีวงจรชีวิตที่สั้นไม่ถึง 1 ปี โดยปลาขวานจะวางไข่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อน ไข่ปลาขวานจะลอยอยู่ในน้ำทะเลและใช้เวลาฟักตัวประมาณ 1-2 สัปดาห์ ลูกปลา สัตว์ทะเล ที่เกิดใหม่จะมีขนาดเล็กมาก เพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น ลูกปลาปลาขวานจะอาศัยอยู่ในน้ำตื้นในช่วงแรก ก่อนที่จะอพยพลงไปยังน้ำลึกเมื่อโตขึ้น ปลาขวาน สัตว์น้ำทะเล จะโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 6-12 เดือน หลังจากนั้นจะผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไป

ปลาขวาน

การเรืองแสงของปลาขวาน

ปลาขวาน ปลาทะเลลึก สามารถเรืองแสงได้เอง โดยจะใช้อวัยวะพิเศษที่เรียกว่า photophore ผลิตสารเรืองแสง สารเรืองแสงนี้เกิดจากการรวมตัวของสารลูซิเฟอริน (luciferin) กับออกซิเจน ทำให้เกิดแสงสีน้ำเงินหรือสีเขียว ปลาขวาน ปลาทะเล ใช้การเรืองแสงเพื่อการสื่อสารระหว่างตัวผู้และตัวเมีย ใช้ในการหาอาหาร และใช้ในการป้องกันตัวจากศัตรู การเรืองแสงของปลาขวาน ปลาใต้ทะเล เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ ช่วยให้ปลาขวาน สัตว์ใต้น้ำ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มืดมิดของท้องทะเลลึก

ลักษณะเด่นของปลาขวาน

ปลาขวาน
  • ลำตัวเรียวยาวคล้ายขวาน
  • หัวเล็ก
  • ดวงตาขนาดใหญ่ อยู่บริเวณด้านบนของหัว
  • ปากเล็ก
  • มีครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นขนาดเล็ก
  • เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียด
  • ลำตัวส่วนใหญ่มีสีเงิน แต่บางสายพันธุ์อาจมีสีน้ำตาลหรือสีเขียวเข้ม

การจำแนกปลาขวานในปัจจุบัน

  • สกุล Sternoptyx ปลาขวาน สัตว์ในน้ำ ขนาดเล็ก พบกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟิก และอินเดีย
  • สกุล Argyropelecus ปลาขวานขนาดใหญ่ พบกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก
  • สกุล Bathystomias ปลาขวาน สัตว์น้ำ ขนาดเล็ก พบกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟิก และอินเดีย

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : OneUndersea.com