ปลาฉลาม สัตว์นักล่าใต้ท้องทะเล

ปลาฉลาม

ปลาฉลาม (Selachimorpha) เป็น ปลาใต้ทะเลลึก จัดอยูาในหมวดหมู่ ในชั้นปลากระดูกอ่อน จำพวกหนึ่ง มีรูปร่างโดยรวมเพรียวยาว ส่วนใหญ่มีซี่กรองเหงือก 5 ซี่ ครีบทุกครีบแหลมคม ครีบหางเป็นแฉกเว้าลึก มีจุดเด่นคือ ส่วนหัวและจะงอยปากแหลมยาว ปากเว้าคล้ายพระจันทร์เสี้ยวภายในมีฟันแหลมคม ปลาฉลาม มีวิวัฒนาการมามากกว่า 400 ล้านปีแล้ว พบได้ทั่วโลกในทะเลทุกมหาสมุทร ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งไปจนถึงมหาสมุทรลึก มีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กเท่านิ้วมือไปจนถึงขนาดใหญ่ยาวกว่า 20 เมตร น้ำหนักมากกว่า 20 ตัน ปลาฉลามเป็น สัตว์กินเนื้อ กินปลา สัตว์น้ำขนาดเล็ก สัตว์ทะเลอื่นๆ รวมถึงซากสัตว์เป็นอาหาร ส่วนใหญ่ออกหากินในเวลากลางคืน 

อาศัยตามลำพังหรือเป็นฝูงขนาดเล็ก ปลาฉลาม มีบทบาทสำคัญใน ระบบนิเวศทางทะเล ทำหน้าที่ควบคุมประชากรของสัตว์น้ำอื่นๆ เป็นแหล่งอาหารของ สัตว์ทะเล อื่นๆ เช่น ปลาวาฬ โลมา และนกทะเล ปลาฉลามถูกล่าเพื่อเอาเนื้อ หนัง เหงือก และครีบ นำไปทำอาหาร เครื่องหนัง และยาแผนโบราณ ส่งผลให้จำนวน ปลา ฉลาม น้ํา จืด ลดลงอย่างรวดเร็ว หลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ปลาฉลามทั่วโลก เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากโลก

ลักษณะของปลาฉลาม

 • ปลาฉลาม มีรูปร่างเพรียวยาว หัวและจะงอยปากแหลมยาว ปากเว้าคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ภายในมีฟันแหลมคมเรียงเป็นแถว ครีบทุกครีบแหลมคม ครีบหางเป็นแฉกเว้าลึก
 • ปลาฉลามมีกระดูกอ่อนเป็นส่วนประกอบหลักของโครงกระดูก ผิวหนังเป็นเกล็ดกระดูกอ่อนขนาดเล็กเรียงซ้อนกัน
 • ปลาฉลาม มีระบบหายใจแบบเหงือก อยู่บริเวณด้านข้างของลำตัว มีซี่กรองเหงือก 5 ซี่
 • ปลาฉลาม มีระบบประสาทที่พัฒนาแล้ว มีระบบประสาทสัมผัสที่ไวต่อการเคลื่อนไหวของเหยื่อ
 • สายพันธุ์ฉลาม มีระบบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวอ่อน

การจำแนกประเภทของปลาฉลาม

ปลาฉลาม
 • Lamniformes : ปลาฉลามกระดูกแข็ง เช่น ฉลามขาว ฉลามหัวบาตร ฉลามหัวค้อน
 • Carcharhiniformes : ปลาฉลามกระดูกอ่อน เช่น ฉลามพยาบาล ฉลามกบ ฉลามหัวโล้น
 • Squaliformes : ปลาฉลามกบ เช่น ฉลามกบ ฉลามกบลายจุด
 • Squatiniformes : ปลาฉลามหน้าดิน เช่น ฉลามหน้าดิน ฉลามตีนเป็ด
 • Orectolobiformes : ปลาฉลามน้ำจืด เช่น ปลาฉลามแม่น้ำอินโดจีน
 • Hexanchiformes : ปลาฉลามหกเหงือก เช่น ฉลามหกเหงือก
 • Heterodontiformes : ปลาฉลามหัวบาตรโบราณ เช่น ฉลามหัวบาตรโบราณ
 • Pristiophoriformes : ปลาฉลามจมูกแหลม เช่น ปลาฉลามจมูกแหลม

วิวัฒนาการปลาฉลาม อายุมากกว่า 400 ล้านปี

 • อันดับ Carcharhiniformes พบได้ทั่วโลก มีหลายชนิด เช่น ฉลามขาว ฉลามพยาบาล ฉลามกบ
 • อันดับ Lamniformes พบได้ในทะเลลึก หลายชนิด เช่น ฉลามวาฬ ฉลามหัวบาตร
 • อันดับ Orectolobiformes พบได้ในทะเลเขตร้อน หลายชนิด เช่น ฉลามกบ ฉลามยักษ์

พฤติกรรมของปลาฉลาม

 • การหาอาหาร ฉลามกินอะไร ฉลามเป็นสัตว์กินเนื้อ และล่าเหยื่อหลากหลายชนิด ตั้งแต่ปลาขนาดเล็กไปจนถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในทะเลขนาดใหญ่ ปลาฉลามบางชนิดใช้ประสาทสัมผัสที่เฉียบคมเพื่อค้นหาเหยื่อ เช่น ตา กลิ่น และกระแสไฟฟ้า ปลาฉลามบางชนิดยังล่าเป็นฝูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับเหยื่อ
 • การสืบพันธุ์ ปลาฉลาม ปลาทะเล มีระบบสืบพันธุ์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ปลาฉลามบางชนิดวางไข่ ในขณะที่ปลาฉลามบางชนิดออกลูกเป็นตัว ปลาฉลามบางชนิดดูแลลูกอ่อน ในขณะที่ปลาฉลามบางชนิดไม่ดูแลลูกอ่อน
 • การเคลื่อนที่ ปลาฉลามเป็น สัตว์น้ำ ที่ว่ายน้ำรวดเร็วและว่องไว พวกมันใช้ครีบและหางเพื่อขับเคลื่อนตัวเองผ่านน้ำ ปลาฉลามบางชนิดสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง 35 กม. ต่อชั่วโมง
 • การอยู่อาศัย ปลา ฉลามที่ดุที่สุด พบได้ในทุกมหาสมุทรทั่วโลก พวกมันอาศัยอยู่ในหลากหลายสภาพแวดล้อม ตั้งแต่แนวปะการังไปจนถึงมหาสมุทรเปิด ปลาฉลามบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำตื้น ในขณะที่ปลาฉลามบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำลึก

ประโยชน์ของปลาฉลาม

แนวทางการอนุรักษ์ปลาฉลาม

 1. มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเล
 2. ทำหน้าที่ควบคุมประชากร สัตว์ น้ำเค็ม ขนาดเล็ก
 3. ลดปัญหาบุกรุกสัตว์น้ำขนาดเล็ก ที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำขนาดใหญ่
 1. งดบริโภคหู ปลาน้ำลึก ปลาฉลาม
 2. สนับสนุนร้านอาหารที่ไม่จำหน่ายอาหารที่ทำจากครีบฉลาม
 3. เรียนรู้เกี่ยวกับปลาฉลามและภัยคุกคามที่มีต่อปลาฉลาม
 4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ปลาฉลาม

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://OneUndersea.com

อ่านบทความเรื่องอื่นๆ : ปลาปักเป้า