ปลาทะเลมีอะไรบ้าง

การจำแนก ปลาทะเลมีอะไรบ้าง

ปลาทะเลมีอะไรบ้าง ปลาทะเลที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำทะเลหรือน้ำเค็มที่มีปริมาณความเค็มของเกลือละลายมากกว่าร้อยละ 3–5 ขึ้นไป ได้แก่ มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบน้ำเค็ม, ทะเลลึก หรือปากแม่น้ำ, ชายฝั่ง หรือป่าโกงกางที่เป็นส่วนของน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย ปลาทะเลเป็นทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ ปลาทะเล บางชนิดยังเป็นที่นิยมในการเลี้ยงเป็น ปลาทะเลสวยงาม อีกด้วย

ความสำคัญของ ปลาทะเลมีอะไรบ้าง

ความสำคัญของ ปลาทะเลมีอะไรบ้าง ปลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล พวกมันเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลอื่นๆ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์เลื้อยคลาน ปลาทะเลยังช่วยในการหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ ปลาในทะเล ยังเป็นทรัพยากรที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มนุษย์นิยมบริโภคปลาทะเลเป็นอาหาร และปลาทะเลบางชนิด เช่น ปลาทูน่า และปลาแซลมอน ยังเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและยา

ลักษณะการดำรงชีวิต ปลาทะเลมีอะไรบ้าง

 • การดำรงชีวิตในน้ำ ปลาทะเล มีร่างกายที่ออกแบบมาสำหรับการดำรงชีวิตในน้ำ พวกมันมีเกล็ดที่ปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันการเสียดสีกับน้ำ มีเหงือกสำหรับหายใจในน้ำ มีครีบสำหรับว่ายน้ำ และบางชนิดมีอวัยวะพิเศษสำหรับการลอยตัว เช่น ถุงลม
 • การหาอาหาร สัตว์ทะเล มีอาหารหลากหลายชนิด พวกมันอาจกินพืช สัตว์ขนาดเล็ก หรือสัตว์ขนาดใหญ่ก็ได้ ปลาบางชนิดเป็นสัตว์กินเนื้อที่ล่าเหยื่อเป็นอาหาร ในขณะที่ปลาบางชนิดเป็นสัตว์กินพืชที่กินพืชทะเลเป็นอาหาร 
 • การสืบพันธุ์ สัตว์น้ำ มีวิธีการสืบพันธุ์แตกต่างกันไป ปลาบางชนิดวางไข่ ในขณะที่ปลาบางชนิดฟักตัวในท้องแม่ ปลาทะเลบางชนิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นตัว
ปลาทะเลมีอะไรบ้าง

ปลาทะเลน้ำลึก

ปลาทะเลน้ำลึก (Deep-sea fish) คือปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกที่มืดมิดและแสงแดดส่องไม่ถึง ปลาทะเลลึกส่วนใหญ่จะพบที่ความลึกตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป แต่บางชนิดอาจอาศัยอยู่ที่ความลึกมากกว่า 6,000 เมตร ปลาทะเลลึกมีวิวัฒนาการที่แปลกประหลาดเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น แรงดันน้ำสูง อุณหภูมิต่ำ และอาหารที่มีน้อย และปลาทะเลน้ำลึกส่วนใหญ่จะมีลำตัวเรียวยาว ตาโต ปากกว้าง มีอวัยวะเรืองแสงเพื่อใช้ในการหาอาหารและสื่อสารกัน ปลาทะเลน้ำลึก ปลาทะเลมีอะไรบ้าง ได้แก่ ปลาแสงอาทิตย์ ปลาดาบเงิน ปลาสาก

ลักษณะเด่นของปลาทะเลลึก

 1. มีขนาดเล็กลงเพื่อลดพื้นที่ผิวและลดแรงกดน้ำ
 2. มีปากขนาดใหญ่และฟันแหลมคมเพื่อจับเหยื่อ
 3. มีกระเพาะขนาดใหญ่เพื่อเก็บอาหารได้มากขึ้น
 4. เรืองแสงได้เพื่อดึงดูดเหยื่อหรือสื่อสารกัน
 5. มีสีสันที่แปลกประหลาดเพื่อช่วยพรางตัวในสภาพแวดล้อมที่มืดมิด

ปลาทะเลน้ำตื้น

ปลาทะเลน้ำตื้น (Shallow-water fish) คือ ปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำทะเลที่มีความลึกไม่เกิน 200 เมตร ชนิดของปลา ทะเลน้ำตื้นมักมีขนาดเล็กกว่าปลาทะเลน้ำลึก เนื่องจากแสงแดดส่องถึงในระดับน้ำตื้น ทำให้สาหร่ายและสัตว์น้ำขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของปลาทะเลน้ำตื้น และปลาทะเลน้ำตื้น ส่วนใหญ่จะมีลำตัวสั้นหรือยาวปานกลาง ตาเล็กกว่าปลาทะเลน้ำลึก มีสีสันสดใสเพื่อใช้ในการพรางตัวหรือดึงดูดเหยื่อ ตัวอย่างปลาทะเลน้ำตื้น ได้แก่ ปลากะพง ปลาทู ปลาหมึก

ลักษณะเด่นของปลาทะเลน้ำตื้น

 1. มีสีสันสดใส เพื่อดึงดูดเหยื่อหรือเพื่อพรางตัว
 2. มีรูปร่างแปลกตา เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น ปลากระเบนราหูที่มีครีบคล้ายปีกขนาดใหญ่ ปลาผีเสื้อที่มีครีบคล้ายปีกผีเสื้อ
 3. มีอวัยวะพิเศษ เช่น อวัยวะเรืองแสงเพื่อใช้ในการสื่อสาร หาคู่ หรือดึงดูดเหยื่อ
 4. มีพฤติกรรมเฉพาะ เช่น ปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล ปลากระเบนที่อาศัยอยู่บนพื้นทะเล
การจำแนกสัตว์ทะเล

การจำแนกสัตว์ทะเล

 • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrates) เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีจำนวนมากกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง พบประมาณ 97% ของสัตว์ทั้งหมดในโลก ลักษณะเด่นคือ ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่มีกระดูกแข็งในร่างกาย โครงร่างอาจประกอบด้วยสารประกอบอื่น เช่น หินปูน ซิลิกา หรือสารประกอบโปรตีน ปลาทะเลมีอะไรบ้าง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลมีหลากหลายชนิด เช่น ฟองน้ำ หนอนตัวแบน หนอนตัวกลม หอย ปลาหมึก ปู กุ้ง แมงกะพรุน ดาวทะเล ฯลฯ
 • สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrates) เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง พบประมาณ 3% ของสัตว์ทั้งหมดในโลก ลักษณะเด่นคือ มีกระดูกสันหลังเป็นโครงร่างภายใน แบ่งออกเป็น 5 ไฟลัม ได้แก่ ปลา (Fishes) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) สัตว์ปีก (Birds) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) ปลาทะเลมีอะไรบ้าง ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ปลา โลมา วาฬ พะยูน เต่าทะเล ฯลฯ

การจำแนกตามลักษณะการดำรงชีวิต

 • สัตว์ผิวน้ำ (Pelagic animals) เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำบริเวณผิวน้ำ มักมีรูปร่างเพรียวยาว เพื่อลดแรงต้านของน้ำ พบได้ทั้งในมหาสมุทรและทะเลสาบ และสัตว์น้ำผิวน้ำมีหลากหลายชนิด ทั้งปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แพลงก์ตอน แมงกะพรุน สาหร่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วาฬ โลมา
 • สัตว์ทะเลหน้าดิน (Benthic animals) เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นท้องทะเล มักมีรูปร่างแบนหรือกลม เพื่อลดการเสียดสีกับพื้นทะเล พบได้ทั้งในมหาสมุทรและทะเลสาบ เช่น ปลาหมึก หอย ปู กุ้ง ดาวทะเล ฯลฯ และสัตว์น้ำพื้นท้องทะเล เป็นสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเล โดยบางชนิดอาศัยอยู่บนพื้นดิน บางชนิดฝังตัวอยู่ในดิน ปลาหน้าดิน คือ ปลาซักเดียว และปลาเก๋า ก็จัดว่าเป็นสัตว์ทะเลหน้าดินด้วย

การจำแนกตามลักษณะการกินอาหาร

สัตว์กินพืช (Herbivores) เป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร พบได้ทั้งในมหาสมุทรและทะเลสาบ เช่น พืชทะเล สาหร่ายทะเล หญ้าทะเล ปะการัง และจุลินทรีย์ขนาดเล็ก และสัตว์กินพืชในทะเลมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล โดยช่วยควบคุมปริมาณของพืชทะเลไม่ให้มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศได้ นอกจากนี้ สัตว์กินพืชในทะเลยังเป็นอาหารของสัตว์กินเนื้อในทะเลอีกด้วย

สัตว์กินเนื้อ (Carnivores) สัตว์กินเนื้อในทะเลเป็นสัตว์ที่กินสัตว์อื่นๆ เป็นอาหาร พบได้หลากหลายชนิดและขนาด ตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กอย่างปลาตัวเล็กๆ เช่น ปลา โลมา วาฬ ปลาฉลาม ฯลฯ และสัตว์กินเนื้อในทะเลมีความสำคัญต่อ ระบบนิเวศทางทะเล ทำหน้าที่ควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชและสัตว์อื่นๆ ช่วยให้ระบบนิเวศมีความสมดุล

สัตว์กินทั้งพืชและเนื้อ (Omnivores) เป็น สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ เป็นอาหารสัตว์ในกลุ่มนี้จะมีระบบย่อยอาหารที่สามารถย่อยทั้งโปรตีนจากสัตว์ และคาร์โบไฮเดรตจากพืชได้ พบได้ทั้งในมหาสมุทรและทะเลสาบ เช่น นกทะเล เต่าทะเล ฯลฯ และสัตว์กินพืชและสัตว์ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคระดับกลาง ช่วยควบคุมประชากรของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์อีกด้วย

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://OneUndersea.com

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม : ปลาทะเล