ปลาทะเล

ปลาทะเล

ปลาทะเล คือ ปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำทะเลหรือน้ำเค็มที่มีปริมาณความเค็มของเกลือละลายมากกว่าร้อยละ 3–5 ขึ้นไป อันได้แก่ มหาสมุทร, ทะเล, ทะเลสาบน้ำเค็ม, ทะเลลึก หรือปากแม่น้ำ, ชายฝั่ง หรือป่าโกงกางที่เป็นส่วนของน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย ปลาทะเล มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ปลาทะเลบางชนิดมีรูปร่างยาวและเรียวเพื่อใช้ในการว่ายน้ำในน้ำลึก ปลาทะเลบางชนิดมีรูปร่างแบนเพื่อใช้ในการพรางตัว ปลาทะเล บางชนิดมีเกล็ดหนาเพื่อใช้ในการป้องกันตัวจากศัตรู ชนิดของปลา บางชนิดมีพิษเพื่อใช้ในการป้องกันตัว ปลาทะเล เป็นทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ทรัพยากร ปลาทะเล ลดน้อยลง

ประเภทของปลาทะเล

ปลาทะเลน้ำลึก (deep-sea fish) คือปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกที่มืดมิดและแสงแดดส่องไม่ถึง (ลึกกว่าเขตมีแสง) ปลาทะเลลึกที่พบมากที่สุดคือปลาตะเกียง นอกจากนี้ยังมีปลาทะเลลึกชนิดอื่นมากมาย เช่น ปลาฉลามคุกกี้คัตเตอร์ ปลาตกเบ็ด ปลาไวเปอร์ ปลาทะเลลึกส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ยาว 2-3 นิ้ว ไปจนถึง 2 ฟุต ปลาใหญ่พบได้น้อย เช่น ฉลามบางชนิด นอกจากนั้นยังพบปลาทะเลตื้นหลายชนิดที่ลงไปหากินทะเลลึกได้ด้วย เช่น ฉลามหัวค้อน กระโทงแทง ปลาทะเลลึกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศใต้ทะเลลึก พวกมันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในทะเลลึก เช่น ปลาฉลาม ปลาวาฬ และหมึก

ปลาทะเลน้ำตื้น (Shallow water fish) สัตว์ใต้น้ำ เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำทะเลที่มีความลึกไม่เกิน 200 เมตร ซึ่งยังได้รับแสงแดดส่องถึง ปลาทะเลน้ำตื้นมีหลากหลายชนิด แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมการดำรงชีวิต และปลาทะเลน้ำตื้นกินอาหารหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา ปลากินพืชกินสาหร่าย พืชทะเล และสัตว์น้ำขนาดเล็ก ปลากินเนื้อกินปลาขนาดเล็ก กุ้ง ปู และสัตว์น้ำอื่นๆ ปลากินทั้งพืชและสัตว์กินทั้งพืชทะเลและสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ปลาทะเลอพยพ เป็นปลาที่เคลื่อนที่จากแหล่งอาศัยหนึ่งไปยังอีกแหล่งอาศัยหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยอาจอพยพไปหาแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ หรือหลบหนีจากภัยคุกคาม การอพยพของปลาทะเลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การอพยพเพื่อหาอาหาร และการอพยพเพื่อวางไข่ การอพยพของปลา ใต้ท้องทะเล เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยทางมนุษย์อาจส่งผลกระทบต่อการอพยพของปลาทะเลได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องศึกษาและติดตามการอพยพของปลาทะเลเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลาทะเล

ปลาทะเล

ลักษณะทางกายภาพปลาทะเล

รูปร่าง ปลาในทะเล มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ปลาทะเลน้ำตื้นมักมีรูปร่างเพรียวยาวเพื่อช่วยให้ว่ายน้ำได้รวดเร็ว ปลาทะเลน้ำลึกมักมีรูปร่างกลมหรือแบนเพื่อลดการเสียดสีกับน้ำ ปลาทะเลบางชนิดมีรูปร่างแปลกประหลาด เช่น ปลาปักเป้า ปลากระเบน เป็นต้น

การเรืองแสง ปลาทะเลบางชนิดสามารถเรืองแสงได้ เป็นการช่วยในการหาอาหาร สื่อสาร หรือพรางตัว

เกล็ด สัตว์ทะเล ส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วตัว เกล็ดช่วยป้องกันร่างกายของปลาจากสิ่งต่างๆ เช่น บาดแผล ปรสิต และช่วยในการว่ายน้ำ ปลาทะเลบางชนิดไม่มีเกล็ด เช่น ปลาไหลทะเล ปลาดุก เป็นต้น

ฟัน ปลาทะเลบางชนิดมีฟันเพื่อบดอาหาร ปลาทะเลบางชนิดไม่มีฟัน แต่ใช้เหงือกในการดูดอาหาร

ปาก ปลาทะเลมีปากเพื่อกินอาหาร ปลาทะเลส่วนใหญ่มีปากอยู่ด้านหน้าของหัว ช่วยให้สามารถกินอาหารได้หลากหลาย ปลาทะเลบางชนิดมีปากขนาดเล็กเพื่อกินอาหารขนาดเล็ก

เหงือก สัตว์น้ำ หายใจด้วยเหงือก เหงือกช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับน้ำ

ครีบ ปลาทะเลมีครีบช่วยให้ว่ายน้ำ ปลาทะเลส่วนใหญ่มีครีบ 2 คู่ คือ ครีบหลังและครีบหาง ครีบหลังช่วยในการทรงตัวและบังคับทิศทาง ครีบหางช่วยในการเคลื่อนที่ ปลาทะเลบางชนิดมีครีบพิเศษอื่นๆ เช่น ครีบก้น ครีบท้อง ครีบหู เป็นต้น

การปล่อยแสง ปลาทะเลบางชนิดสามารถปล่อยแสงได้ เป็นการช่วยในการไล่ล่าเหยื่อ

ตา ปลา ทะเลลึก มีตาเพื่อมองเห็น ปลาทะเลส่วนใหญ่มีตาอยู่ด้านข้างของหัว ช่วยให้มองเห็นได้รอบตัว ปลาทะเลบางชนิดมีตาอยู่ด้านบนของหัว ช่วยให้มองเห็นได้ในเวลากลางคืน ปลาทะเลบางชนิดมีตาขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้มองเห็นในที่มืด

การดูดอากาศ ปลาทะเลบางชนิดสามารถดูดอากาศได้ เป็นการช่วยในการหายใจในบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย

พฤติกรรมการดำรงชีวิตปลาทะเล

ปลาใต้ทะเล เป็น สัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล มีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันไปตามชนิดและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการดำรงชีวิตของปลาทะเลมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของระบบนิเวศทางทะเล ปลาทะเลเป็นสัตว์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหาร ปลาทะเลช่วยควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศทางทะเล โดยทั่วไปแล้ว ปลาทะเลจะมีพฤติกรรมดังนี้

การหาอาหาร ปลาทะเลมีพฤติกรรมการหาอาหารที่แตกต่างกันไปตามชนิด ปลาบางชนิดกินพืช เช่น สาหร่าย ปลาบางชนิดกินสัตว์ เช่น ปลาตัวเล็ก กุ้ง หอย และปลาบางชนิดกินได้ทั้งพืชและสัตว์ เช่น ปลาหมอทะเล ปลาทะเลจะหาอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ตา จมูก และปาก

การสืบพันธุ์ ปลาทะเลมีพฤติกรรมการสืบพันธุ์และ ลักษณะของปลา ที่แตกต่างกันไปตามชนิด ปลาบางชนิดวางไข่ในน้ำ เช่น ปลากะพง ปลาบางชนิดวางไข่ในโพรงหรือในเปลือกหอย เช่น ปลานกแก้ว ปลาบางชนิดออกลูกเป็นตัว เช่น ปลาฉลาม ปลาทะเลจะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิด

การเคลื่อนที่ ปลาทะเลมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปตามชนิด ปลาบางชนิดว่ายน้ำเร็ว เช่น ปลาฉลาม ปลาบางชนิดว่ายน้ำช้า เช่น ปลากะพง ปลาทะเลจะเคลื่อนที่เพื่อหาอาหาร หาคู่ และหนีจากศัตรู

การดำรงชีวิต ปลาทะเลมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ปลาบางชนิดอาศัยอยู่ในแนวปะการัง เช่น ปลานกแก้ว ปลาบางชนิดอาศัยอยู่ในทะเลลึก เช่น ปลาฉลามวาฬ ปลาทะเลจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของตน

ปลาทะเล

การอนุรักษ์ปลาทะเล

การอนุรักษ์ สัตว์น้ำทะเล เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของมหาสมุทร ปลาทะเลมีความสำคัญต่อ ระบบนิเวศทางทะเล โดยทำหน้าที่เป็นอาหารให้กับสัตว์ทะเลอื่นๆ และช่วยควบคุมประชากรของสัตว์ทะเลอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับมนุษย์อีกด้วย ในปัจจุบันปลาทะเลกำลังเผชิญกับภัยคุกคามมากมาย เช่น การประมงมากเกินไป การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย และการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม ภัยคุกคามเหล่านี้ส่งผลให้ประชากรปลาทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปลาทะเล ใต้มหาสมุทร หลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การอนุรักษ์ปลาทะเลจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของมหาสมุทร ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลาทะเลได้ โดยเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://OneUndersea.com

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม :