ปลาปักเป้า ปลามีพิษอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต

ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้า เป็นปลาที่อยู่ในอันดับปลาปักเป้า (Tetraodontiformes) มีอยู่หลายชนิด หลายวงศ์ หลายสกุล อาศัยอยู่ทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด โดยมากมีลำตัวกลม ครีบและหางเล็ก จึงว่ายน้ำได้เชื่องช้าดูน่ารัก หัวโต ฟันแหลมคมใช้สำหรับขบกัดสัตว์น้ำมีเปลือกต่าง ๆ เป็นอาหาร คนที่ลงเล่นน้ำจึงมักถูกกัดทำร้ายเป็นแผลบ่อย ๆ ปลาปักเป้า เป็น พันธุ์ปลาน้ำจืด ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความอันตราย เนื่องจากหลายชนิดมีสารพิษ tetrodotoxin ซึ่งเป็นสารพิษที่รุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ 

พิษปลาปักเป้า นี้พบได้ในตับ รังไข่ ลำไส้ และผิวหนังของ ปลาปักเป้า โดยพิษจะเข้าไปทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุด ในประเทศไทยพบปลาปักเป้าที่มีพิษราว 20 ชนิด โดยชนิดที่มีพิษรุนแรงที่สุดคือ ปลาปักเป้าน้ำจืด (Pao cochinchinensis) ซึ่งพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ ปลาปักเป้าเป็นอาหารอันโอชะในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น อาหารจาก ปลาปักเป้า เรียกว่า “ฟุกุ” ชาวญี่ปุ่นมีวิธีการเตรียมปลาปักเป้าอย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ผู้ที่รับประทานปลาปักเป้าจะต้องเซ็นรับทราบความเสี่ยงก่อนรับประทานอาหาร

ลักษณะทั่วไปของปลาปักเป้า

พฤติกรรมของปลาปักเป้า

 • ลำตัวกลม หัวโต ปากเล็ก ฟันแหลมคม
 • ครีบหลัง ครีบก้น ครีบอก ครีบหาง เล็ก
 • ผิวหนังขรุขระ มีหนามเล็ก ๆ อยู่บริเวณด้านท้อง
 • มีขนาดตั้งแต่ 10 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
 • ปลาปักเป้า เป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร กินหอย ปู กุ้ง ปลาขนาดเล็ก เป็นอาหาร
 • ปลาปักเป้าเป็นปลาที่ขี้อาย มักอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเล ทรายทะเล หรือพื้นน้ำจืด
 • ปลาปักเป้า ปลาน้ำจืด สามารถพองตัวได้โดยการสูดน้ำหรือลมเข้าช่องท้อง เพื่อทำให้ตัวใหญ่ขึ้น เพื่อป้องกันตัวจากศัตรู
ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้าในวัฒนธรรม

ปลาปักเป้า ปลาทะเล เป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายในหลายวัฒนธรรม เนื่องจากมีความเชื่อว่าปลาปักเป้าเป็นปลาที่อันตรายและอาจนำความโชคร้ายมาสู่ผู้ที่พบเจอ นอกจากนี้ ปลาปักเป้ายังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศและความท้าทายในวัฒนธรรมญี่ปุ่น เนื่องจากอาหารจากปลาปักเป้าเป็นอาหารที่มีราคาแพงและอันตรายในการรับประทาน ผู้ที่รับประทานปลาปักเป้าจะต้องมีความกล้าหาญและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

วิธีการสังเกตว่าปลาปักเป้ามีพิษหรือไม่

วิธีป้องกันอันตรายจากปลาปักเป้า

 1. ปลาปักเป้าที่มีพิษจะมีสีสันสดใส เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง หรือสีดำ
 2. ปลาปักเป้าที่มีพิษจะมีหนามแหลมขึ้นตามลำตัว
 3. ปลาปักเป้าที่มีพิษจะมีตุ่มเล็กๆ ขึ้นตามลำตัว
 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสปลาปักเป้าโดยตรง หากต้องสัมผัสควรสวมถุงมือป้องกัน
 2. ห้ามรับประทานปลาปักเป้าที่ปรุงไม่ถูกต้อง
 3. ซื้อปลาปักเป้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้

การอนุรักษ์ปลาปักเป้า

ปลา ปักเป้า เป็น ปลามีพิษ ร้ายแรง พบได้ทั่วโลกกว่า 120 ชนิด ในประเทศไทยพบได้ประมาณ 20 ชนิด ปลาปักเป้ามีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 1 เมตร ปลาปักเป้ามีถิ่นอาศัยในแนวปะการัง บริเวณชายฝั่งและ ทะเลลึก ปลาปักเป้าเป็นปลาที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล ทำหน้าที่เป็นสัตว์นักล่าขนาดเล็ก ควบคุมประชากรของ สัตว์น้ำ ขนาดเล็ก เช่น กุ้ง หอย ปลาขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ปลาปักเป้ายังเป็นอาหารของ สัตว์ทะเล ขนาดใหญ่ เช่น ฉลาม กระเบน เป็นต้น ปัจจุบัน ปลาปักเป้ากำลังเผชิญกับปัญหาการลดลงของประชากรอย่างน่าเป็นห่วง สาเหตุหลักมาจากการรบกวนของมนุษย์ เช่น การจับปลาเพื่อบริโภค การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่ออนุรักษ์ ปลาปักเป้าทะเล เราควรมีมาตรการเหล่านี้จะช่วยชะลอการลดลงของประชากรปลาปักเป้า และช่วยให้ปลาปักเป้ายังคงดำรงอยู่ต่อไป

 1. หลีกเลี่ยงการบริโภค ปลาในทะเล ปลาปักเป้า
 2. สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ปลาปักเป้า
 3. ส่งเสริมให้มีการเพาะพันธุ์ปลาปักเป้าในเชิงพาณิชย์
 4. ช่วยกันสอดส่องดูแลการจับ ปลาใต้ทะเล ปลาปักเป้าอย่างผิดกฎหมาย
 5. ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาปักเป้า เช่น ไม่ทิ้งขยะลงทะเล ไม่ทำลายแนวปะการัง

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://OneUndersea.com