10 อันดับประวัติ ปลาหายาก

ปลาหายาก

โลกของเรามี ปลาหายาก อยู่มากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป แต่มีปลาบางชนิดที่เป็น ปลาหายาก มากและยังพบเห็นได้ยาก เพราะอาจเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่เฉพาะ หรือมีจำนวนประชากรน้อยลงจนใกล้สูญพันธุ์ ปลาหายาก เหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่ง มีความหลากหลายและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ต่อไปนี้คือ 10 อันดับ ประวัติ ปลาหายาก ที่น่าสนใจที่เรานำมาให้คุณได้ศึกษากัน!

อันดับ 10 ฉลามหัวค้อน (Hammerhead Shark)

ปลาหายาก

ฉลามหัวค้อน

ฉลามหัวค้อน เป็นฉลามที่พบได้ทั่วโลก มีลักษณะเด่นคือหัวรูปทรงค้อน ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นเหยื่อได้รอบตัว ฉลามหัวค้อนเป็นสัตว์นักล่าที่กินปลา หมึก และสัตว์น้ำอื่นๆ เป็นอาหาร เดิมทีฉลามหัวค้อนมีจำนวนประชากรที่ค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูกมนุษย์ล่าเพื่อนำเนื้อไปทำอาหารและเครื่องใช้ต่างๆ

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐

อันดับ 9 ปลาวาฬสีน้ำเงิน (Blue Whale)

ปลาวาฬสีน้ำเงิน

ปลาวาฬ สีน้ำเงินเป็น ปลาในทะเล ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดโตเต็มที่ยาวได้ถึง 30 เมตร และหนักได้ถึง 173 ตัน ปลาวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์กินพืชที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร เดิมทีปลาวาฬสีน้ำเงินมีจำนวนประชากรที่ค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูกมนุษย์ล่าเพื่อนำเนื้อไปทำอาหารและน้ำมัน

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐

ปลาหายาก

อันดับ 8 ฉลามวาฬ (Whale Shark)

ฉลามวาฬ

ฉลามวาฬ

ฉลามวาฬ เป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดโตเต็มที่ยาวได้ถึง 18 เมตร และหนักได้ถึง 40 ตัน ฉลามวาฬเป็นสัตว์กินพืชที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร เดิมทีฉลามวาฬมีจำนวนประชากรที่ค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูกมนุษย์ล่าเพื่อนำเนื้อไปทำอาหาร

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐

อันดับ 7 ปลาฉลามเมกาโลดอน (Megalodon Shark)

ปลาฉลามเมกาโลดอน

ปลาฉลาม เมกาโลดอน เป็นฉลามขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อประมาณ 2.6 ล้านปีก่อน มีขนาดโตเต็มที่ยาวได้ถึง 15 เมตร และหนักได้ถึง 40 ตัน ปลาฉลามเมกาโลดอนเป็นสัตว์นักล่าที่กินปลา วาฬ และสัตว์น้ำอื่นๆ เป็นอาหาร

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐⭐

ปลาหายาก

อันดับ 6 ปลาปักเป้า (Pufferfish)

ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้า เป็นปลาที่มีพิษร้ายแรง พบได้ทั่วโลก มีลักษณะเด่นคือมีผิวหนังหนาและหนาแน่น มีเกล็ดแหลมคมอยู่ทั่วตัว ปลาปักเป้าเป็น สัตว์ทะเล กินพืชที่กินสาหร่ายและพืชน้ำเป็นอาหาร พิษของปลาปักเป้าเกิดจากสาร tetrodotoxin ซึ่งเป็นสารพิษที่ร้ายแรงถึงชีวิต

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐⭐

อันดับ 5 ปลากระเบนน้ำลึก (Deep-sea Stingray)

ปลากระเบนน้ำลึก

ปลากระเบนน้ำลึกเป็นปลากระเบนที่อาศัยอยู่ในทะเลลึก พบได้ทั่วโลก มีลักษณะเด่นคือมีลำตัวแบนราบ มีเกล็ดแหลมคมอยู่ทั่วตัว ปลากระเบนน้ำลึกเป็นสัตว์กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร พิษของปลากระเบนน้ำลึกเกิดจากสาร tetrodotoxin ซึ่งเป็นสารพิษที่ร้ายแรงถึงชีวิต และเป็น สัตว์ทะเลหายาก

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐⭐⭐

ปลาหายาก

อันดับ 4 ปลาหมึกยักษ์ (Giant Squid)

ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์ เป็นปลาหมึกขนาดใหญ่ที่พบได้ทั่วโลก มีขนาดโตเต็มที่ยาวได้ถึง 18 เมตร และหนักได้ถึง 2,000 กิโลกรัม ปลาหมึกยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อที่กินปลา ปลาหมึก และสัตว์น้ำอื่นๆ เป็นอาหาร

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐⭐⭐

อันดับ 3 ปลาหมึกดูด (Octopus)

ปลาหมึกดูด

ปลาหมึกดูดเป็นปลาหมึกขนาดเล็กที่พบได้ทั่วโลก มีลักษณะเด่นคือมีหนวด 8 เส้น มีเข็มพิษอยู่บริเวณปลายหนวด ปลาหมึกดูดเป็นสัตว์กินเนื้อที่กินปลา ปลาหมึก และสัตว์น้ำอื่นๆ เป็นอาหาร และเป็น สัตว์ทะเลหายากในไทย

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐⭐⭐

ปลาหมึกดูด

อันดับ 2 ปลาไหลไฟฟ้า (Electric Eel)

ปลาไหลไฟฟ้า

ปลาไหลไฟฟ้า

ปลาไหลไฟฟ้า เป็น ปลาหายากที่สุดในโลก เป็นอันดับ 2 และมีไฟฟ้าในตัว พบได้เฉพาะในทวีปอเมริกาใต้ มีขนาดโตเต็มที่ยาวได้ถึง 2 เมตร และหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม ปลาไหลไฟฟ้าสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 600 โวลต์ ใช้ในการจับเหยื่อและป้องกันตัว

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐⭐⭐⭐

อันดับ 1 ปลากระเบนไฟฟ้า (Electric Ray)

ปลากระเบนไฟฟ้า

ปลากระเบนไฟฟ้า เป็นปลากระเบนที่มีไฟฟ้าในตัว พบได้ทั่วโลก มีขนาดโตเต็มที่ยาวได้ถึง 2 เมตร และหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม ปลากระเบนไฟฟ้าสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 220 โวลต์ ใช้ในการจับเหยื่อและป้องกันตัว และยังเป็น ปลาที่หายากที่สุดในโลก หาได้ยากเป็นอันดับ 1 ของ ปลาหายาก

ระดับความยากในการหาเจอ : ⭐⭐⭐⭐⭐

ปลากระเบนไฟฟ้า

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://OneUndersea.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ปลามีพิษ