พืชน้ำ ความสำคัญต่อระบบนิเวศทางน้ำ

พืชน้ำ

พืชน้ำ หรือ พรรณไม้น้ำ เป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำ แต่มีความแตกต่างกันในด้านที่อยู่อาศัย ลักษณะทางกายภาพ และบทบาทในระบบนิเวศ พืชน้ำ เป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อย พบได้ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนใหญ่มีรากฝังอยู่ในดินใต้น้ำ ลำต้นและใบเป็นท่อกลวงหรือมีช่องว่างภายในเพื่อช่วยให้น้ำและสารอาหารไหลผ่านได้ พืชน้ำบางชนิดอาจลอยน้ำหรืออยู่ใต้น้ำก็ได้ พืชน้ำ มีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในทะเล พบได้ตั้งแต่บริเวณน้ำตื้นไปจนถึงน้ำลึก ส่วนใหญ่ไม่มีรากฝังอยู่ในดิน ลำต้นและใบมีโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อรองรับแรงดันของน้ำ พืชทะเลบางชนิดอาจยึดติดกับพื้นทะเลด้วยสาหร่ายหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ พืชน้ำ หรือ พรรณไม้น้ำ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางน้ำเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และแหล่งผลิตออกซิเจนของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันชายฝั่งจากการกัดเซาะอีกด้วย พืชน้ำ มีหลากหลายชนิดด้วยกัน วันนี้เราจะมาแนะนำ พืชน้ำมีอะไรบ้าง ที่นิยมเป็น ต้นไม้ในตู้ปลา ที่อยู่อาศัยของปลาในท้องทะเลหรือตู้ปลากันเลย

สาหร่ายเดนซา

พืชน้ำ

สาหร่ายเดนซา (Egeria densa) เป็นพืช ไม้น้ำ ชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ ลำคลอง บึง และสระน้ำ สาหร่ายเดนซาเป็นพืชน้ำที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีแสงแดดเพียงพอและน้ำที่มีค่า pH 5-10 สาหร่ายเดนซา พืชในน้ำ สามารถปลูกได้ทั้งในบ่อเลี้ยงปลาและในแหล่งน้ำธรรมชาติ การปลูกสาหร่ายเดนซาในบ่อเลี้ยงปลาจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ่อเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งอาหารของปลา นอกจากนี้ สาหร่ายเดนซา พืชลอยน้ำ ยังช่วยดูดซับสารอาหารและสารพิษในน้ำ ทำให้น้ำสะอาดขึ้น การปลูกสาหร่ายเดนซาในแหล่งน้ำธรรมชาติจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นให้กับแหล่งน้ำและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆ

โรทาลาอินดิคา

พืชน้ำ

โรทาลาอินดิคา (Rotala indica) เป็น พรรณไม้ น้ำที่พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย ใบเรียวยาว สีเขียวอมเหลือง ใบอ่อนจะมีสีเขียวสด ใบแก่จะมีสีเหลืองอมส้ม ลำต้นอวบน้ำ แตกกิ่งก้านสาขาได้ดี เติบโตได้ดีในน้ำที่มีแสงปานกลางถึงสูง อุณหภูมิ 22-26 องศาเซลเซียส ต้องการปุ๋ยธาตุเหล็กและไนโตรเจน คนช่วยใหญ่นิยม ปลูกไม้น้ำ โรทาลาอินดิคาเพื่อความสวยงาม นิยมนำมาใช้จัดตู้ไม้น้ำ ปลูกเป็นไม้พื้นหลังหรือไม้คลุมดิน ช่วยให้ตู้ไม้น้ำดูมีมิติและน่าสนใจมากขึ้น แต่โรทาลาอินดิคาเป็นไม้น้ำที่มีพิษต่อปลาบางชนิด ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

เทปเกลียวสิงคโปร์

พืชน้ำ

เทปเกลียวสิงคโปร์ (Vallisneria americana) เป็น ไม้น้ํา ตู้ปลา ชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือ มีลักษณะเป็นใบยาวเรียวคล้ายเส้นเทป ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบมีสีเขียวเข้ม ใบจะแตกออกเป็นกอจากเหง้าบริเวณโคนต้น ก้านใบจะยาวขึ้นมาเหนือระดับน้ำ ลำต้นมีความสูงประมาณ 25-30 นิ้ว เทปเกลียวสิงคโปร์ ต้นไม้ปลูกในบ่อปลา เป็นไม้น้ำที่ดูแลง่าย เจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 22-28 องศาเซลเซียส แสงปานกลาง และความกระด้างของน้ำ 4-30 dH ไม่จำเป็นต้องมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้คลุมพื้นหลังในตู้ปลา ช่วยให้ตู้ปลาดูสวยงามและมีความเขียวขจี

หญ้างูเห่า

พืชน้ำ

หญ้างูเห่า (Lilaeopsis brasiliensis) เป็น พืชน้ำ ชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ มีลักษณะลำต้นเป็นเส้นเล็ก ๆ ยาวประมาณ 1-3 นิ้ว (3-7 ซม.) ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกัน ใบมีรูปร่างเรียวยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้ม หญ้างูเห่าเป็น ต้นไม้ปลูกในน้ำ ที่เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 20-28 องศาเซลเซียส ความกระด้างของน้ำปานกลาง (GH = 9-13 dH) ความต้องการก๊าซคาร์บอนต่ำ ปริมาณแสงน้อย การดูแลปานกลาง หญ้างูเห่า พืชน้ำ นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับในตู้ปลา บ่อเลี้ยงปลา หรือสระน้ำ ช่วยกรองน้ำและดูดซับสารอาหารในน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถนำมารับประทานเป็นผักได้อีกด้วย

เฟิร์นรากดำ

เฟิร์นรากดำ (Microsorum pteropus) ต้นไม้น้ํา ไม่ใช้ดิน เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิก มีลักษณะลำต้นเป็นเหง้าสีดำ ใบรูปขนนกสีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก ใบอ่อนจะม้วนงอเป็นทรงกระบอก เฟิร์นรากดำเป็นเฟิร์นน้ำที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 20-28 องศาเซลเซียส แสงแดดรำไร และค่า pH 6.0-7.5 เฟิร์นรากดำเป็นเฟิร์นที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในตู้ปลา เนื่องจากมีความสวยงามและดูแลรักษาง่าย เฟิร์นรากดำ พืชใต้น้ำ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำทุกสภาพ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย ๆ เพียงเติมน้ำใหม่เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ เฟิร์นรากดำยังช่วยดูดซับสารพิษในน้ำ ทำให้น้ำสะอาดขึ้นอีกด้วย เฟิร์นรากดำ พืชน้ำ มีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น เฟิร์นรากดำใบใหญ่ เฟิร์นรากดำใบเล็ก เฟิร์นรากดำใบแฉก เป็นต้น แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป สามารถเลือกปลูกได้ตามความต้องการ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : OneUndersea.com

อ่านบทความเรื่องอื่นๆ : หญ้าทะเล