อาหารสัตว์น้ำ

อาหารสัตว์น้ำ

อาหารสัตว์น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากสัตว์น้ำต้องการสารอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และการสืบพันธุ์ อาหารสัตว์น้ำ ที่ดีควรมีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์น้ำแต่ละชนิด ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ อาหารสัตว์น้ำ ที่เกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลง ไส้เดือนน้ำ สัตว์เกาะติด พรรณไม้น้ำ กุ้ง และปลา อาหารธรรมชาติเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่อาจหาได้ยากและไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพได้ เรามาดู อาหารสัตว์น้ำ กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

แพลงก์ตอนพืช

อาหารสัตว์น้ำ

แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) อาหารปลากินพืช เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ ไม่สามารถว่ายน้ำได้ด้วยตัวเอง แพลงก์ตอนพืชส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว แต่ก็มีบางชนิดที่เป็นโพรทิสต์ แพลงก์ตอนพืชสามารถพบได้ทั้งในแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็ม แพลงก์ตอนพืชมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ผลิตขั้นต้นของห่วงโซ่อาหาร แพลงก์ตอนพืช อาหารปลา สามารถสร้างอาหารได้เองผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการนี้ทำให้แพลงก์ตอนพืชสามารถผลิตออกซิเจนให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศได้ แพลงก์ตอนพืชยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น แพลงก์ตอนสัตว์ ปลา เป็นต้น

แพลงก์ตอนสัตว์

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) อาหารปลากินเนื้อ คือสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในมวลน้ำและไม่สามารถว่ายน้ำไปยังทิศทางที่ต้องการอย่างอิสระ แพลงก์ตอนสัตว์เป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งหรือผู้ผลิตลำดับที่สองต่อจากแพลงก์ตอนพืช โดยกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร แพลงก์ตอนสัตว์มีทั้งประเภทที่เป็นแพลงก์ตอนถาวรตลอดชีวิต เช่น แมงกะพรุน หรือเป็นแพลงก์ตอนชั่วคราวซึ่งล่องลอยในน้ำเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ได้แก่ ตัวอ่อนของสัตว์น้ำ

อาหารสัตว์น้ำ

ตัวอ่อนแมลง

อาหารสัตว์น้ำ

ตัวอ่อนแมลง คือ ระยะเจริญเติบโตของแมลงก่อนเข้าสู่ระยะดักแด้และตัวเต็มวัย มีลักษณะแตกต่างจากตัวเต็มวัยโดยสิ้นเชิง โดยทั่วไปตัวอ่อนแมลงจะมีรูปร่างอ่อนนุ่ม ลำตัวเป็นปล้อง มีรูปร่างหลายแบบ ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกระบอก มีขาหรือไม่มีขา เคลื่อนที่โดยการเดินหรือคืบคลาน ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลง ตัวอ่อนแมลงบางชนิดมีปีก แต่ปีกจะยังไม่เจริญเต็มที่ ตัวอ่อนแมลงเป็นอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่สัตว์น้ำสามารถย่อยได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดีและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

ไส้เดือนน้ำ

ไส้เดือนน้ำ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกหนอนที่อาศัยอยู่ในน้ำ มีลักษณะลำตัวยาวเรียว ผิวลื่น มีเกล็ดเล็กๆ ปกคลุม หัวมีหนวด 2 คู่ ปากมีเขี้ยวแหลม ลำไส้ยาวตลอดตัว หายใจด้วยเหงือก ไส้เดือนน้ำเป็นอาหารสดที่นิยมใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะปลาสวยงาม เช่น ปลากัด ปลาทอง ปลาคาร์พ ปลาหางนกยูง เป็นต้น เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยโปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายของปลา

อาหารสัตว์น้ำ

สัตว์เกาะติด

สัตว์เกาะติด

สัตว์เกาะติด (Attachment Animals) อาหารปลาสวยงาม เป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่เกาะติดกับวัสดุต่างๆ ในน้ำ โดยอาศัยการยึดเกาะด้วยหนวด เข็ม หรือโครงสร้างอื่นๆ สัตว์เกาะติดเป็น อาหารสัตว์ ของสัตว์น้ำขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น ปลา กุ้ง หอย เป็นต้น สัตว์เกาะติดที่เป็นอาหารสัตว์น้ำ คือ ไรแดง โรติเฟอร์ คลอเรลลา ไดอะตอม

พรรณไม้น้ำ

พรรณไม้น้ำ พืชน้ำ เป็นพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง พบได้ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น พรรณไม้น้ำมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ช่วยลดมลพิษในน้ำ ช่วยปรับสมดุลของน้ำ และช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับแหล่งน้ำ พรรณไม้น้ำที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ ได้แก่ พืชน้ำลอยน้ำ พืชน้ำชายฝั่ง พืชน้ำใต้น้ำ

พรรณไม้น้ำ

กุ้ง

กุ้ง

กุ้ง เป็นอาหารของ สัตว์น้ำ หลายชนิด ทั้งสัตว์น้ำกินเนื้อและสัตว์น้ำกินพืช โดยกุ้งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตว์น้ำ สัตว์น้ำกินเนื้อ เช่น ปลา กบ จระเข้ เต่า นก และสัตว์น้ำหน้าดิน ต่างก็กินกุ้งเป็นอาหาร โดยกุ้งเป็นอาหารหลักหรืออาหารเสริมให้กับสัตว์น้ำเหล่านี้ โดยเฉพาะในวัยอ่อนที่ยังมีขนาดเล็กและต้องการโปรตีนสูงในการเจริญเติบโต สัตว์น้ำกินพืชบางชนิด เช่น ปลากะพง ปลานิล และปลาช่อน ก็สามารถกินกุ้งเป็นอาหารได้ โดยกุ้งจะเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์น้ำเหล่านี้ในบางช่วงของอายุ กุ้งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำทุกชนิด ช่วยให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตและพัฒนาการได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง

ปลา

ปลา เป็นอาหารของ สัตว์ทะเล หลากหลายชนิด ทั้งสัตว์น้ำที่กินพืชและสัตว์น้ำที่กินเนื้อ สัตว์น้ำที่กินพืช เช่น ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาดุก ปลานิล กินแพลงก์ตอนพืช สาหร่าย และเศษพืชในน้ำเป็นอาหาร ส่วนสัตว์น้ำที่กินเนื้อ เช่น ปลาช่อน ปลาบู่ ปลากราย กินปลาขนาดเล็ก หอย กุ้ง ปู และสัตว์น้ำอื่นๆ อาหารสัตว์น้ำ ปลาเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตว์น้ำ ช่วยให้สัตว์น้ำมีสุขภาพแข็งแรงและทนทานต่อโรค อาหารของปลาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ อาหารธรรมชาติและอาหารสำเร็จรูป

ปลา

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : OneUndersea.com

อ่านบทความเรื่องอื่นๆ : ปลาทะเลสวยงาม